ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЗНАЧИМИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 2 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЗНАЧИМИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД БУРГАС

Основна цел на проекта:
Осигуряване на устойчива градска среда с по- високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие чрез интегрирано въздействие върху значими градски пространства.

Специфични цели на проектното предложение:
► Предоставяне на подходяща, привлекателна и достъпна инфраструктура в град Бургас, осигуряваща възможности за пълноценен социален и културен живот на населението на града;
► Изграждане на балансирана система от обществени пространства, достъпни за всички групи от населението;
► Развиване на вътрешния потенциал на градската среда за разработване на устойчиви стратегии за справяне с голямата концентрация на екологични, социални и проблеми, свързани с градската мобилност.

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ обекти на реконструкция и обновяване са градски зони от значителен обществен интерес и социална значимост. Интервенциите са насочени основно към реабилитация на пространствата от гледна точка на тяхната трайно установена функция и експониране на ключови елементи и участъци от тях;
√ реконструкция, благоустрояване и озеленяване пл. "Тройката"- реабилитация и насищане на разнообразни социални пространства и функции в централното градско ядро;
√ подземна улица свързваща ул. "княз Борис" и ул. "Гурко" - осъществява безконфликтното осъществяване на напречни връзки между западните жилищни квартали и Приморски парк с прилежащите зони за обитаване и обслужване;
√ пешеходна зона ул. "Богориди" от ул. "Лермонтов" до ул. "Демокрация"- Ансамблов паметник на архитектурата, който след интервенциите, предлагат комфорт на преминаване, разнообразно озеленяване и акценти в средата чрез архитектурни форми и водни ефекти;
√ благоустрояване на публично пространство в кв. 60Б, зона "Г", ж.к. Меден рудник- обособяване на зони за обществен отдих на открито, оборудвана детска площадка, фитнес на открито, зона за пързаляне с ролери, зона за разполагане на пикник маси, пейки, беседки, и многофункционално спортно игрище.
√ рехабилитация на ул. "Ал. Батенберг"- основна и важна комуникационно - транспортна връзка между гаровия площад, парк- хотел "Приморец", Приморски парк и обновената ул."Цар Симеон I";
√ изграждане на Скейтър парк в районен парк Изгрев - обновяване на алейната мрежа на съществуващото пространство. Променена е геометрията на алеите така, че да се използва максимално голяма площ за разполагане на модулно съоръжение за пързаляне, отговарящо на всички норми и изисквания на ползвателите от различни възрастови групи;
√ детска площадка в районен парк "Лазур"- зониране на територията с пространства за отдих, игри и рекреация, подменени амортизиранисъоръжения и обзавеждане, внедрени мерки за повишаване на сигурността и достъпността на зоната;
√ чрез реконструкция спортна площадка в ж.к. "Славейков" върна в експлоатация съществуващата спортна площадка и обезпечава нуждите на жителите и гостите на ж.к. "Славейков" от терен за спорт на открито;

ДБФП № BG161PO001/1.4-09/2012

Финансиране: Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2664 Последна промяна: 14:41:59, 04 февруари 2021