ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ГРАД БУРГАС – ПОДГОТОВКА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

Петък, 2 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Основната цел на проекта е свързана с изграждането на устойчива транспортна система за град Бургас, която да намали зависимостта от използването на личния автомобил в полза на чистите, немоторизирани форми и средства на придвижване в градската среда. В тази връзка, специален фокус е поставен върху система за организация и управление на паркирането, успокояване на трафика и развитие на пешеходното движение заедно с надграждане на системата от споделени велосипеди в града.

Основни дейности, залегнали в проекта:
♦ преглед на състоянието на мобилността и транспортната система в града през последните пет години;
♦ изграждане на транспортен модел на град Бургас и прогноза за ръста на моторизацията в града за следващите 20 години;
♦ създаване на пакети от мерки и сценарии за развитие на устойчива градска мобилност;
♦ разработване на модели за функциониране и управление на избраните мерки;
♦ подготовка на тръжна документация във връзка с изпълнението на избраните мерки.

Очаквани резултати:
√ намаляване и успокояване на трафика в централна градска част и гъсто населените жилищните райони;
√ организация и регулация на паркирането в централната градска част и гъсто населените жилищни квартали;
√ подобряване на условията и стимулиране на пешеходното, и велосипедно движение в града;
√ подобряване качеството и атрактивността на градската среда;
√ подобряване на екологичната характеристика на средата.

Бюджет на проекта: 305 000 евро

ДБФП № C33122/EBSF-2012-10-141

Финансиране: Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР)

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1256 Последна промяна: 14:46:26, 04 февруари 2021