ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА ДОСТЪПНИ ГРАДОВЕ (АТТАС)

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 2 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА ДОСТЪПНИ ГРАДОВЕ (АТТАС)

Проекта има за цел създаването на местен План за Устойчива градска мобилност, който да подобри координацията по популяризирането , планирането и оперирането на градски/агломерационни обществени транспортни мрежи, за да интегрира по-добре градовете по АТТАС и регионите, част от транспортния гръбнак на Югоизточна Европа, като ефективни главни и второстепенни пътни артерии от транс-национална достъпност, и да намали тапите в Европейските транспортни коридори.

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ Чрез изготвеният План за Устойчива градска мобилност се представят атрактивни и устойчиви решения за обществения транспорт и услуги в Бургас, което ще допринесе съществено за увеличаване дела на формите на обществен/колективен транспорт, създавайки рамка за безпроблемно интегрирано пътуване за всички пасажери, и по специално към лица, сменящи няколко вида транспорт и пътници, изминаващи големи разстояния.

Общ бюджет на проекта: 2 452 130 евро
Бюджет на Община Бургас: 144 840 евро

Финансиране: Оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013"

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1227 Последна промяна: 14:46:11, 04 февруари 2021