ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В КВАРТАЛ ГОРНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 2 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

В обхвата на проекта влизат следните дейности:
♦ изготвяне на прединвестиционни проучвания с варианти за решения;
♦ разработка на работен проект за външно захранване, довеждащ колектор и път до ПСОВ;
♦ разработване на идеен проект за ПСОВ;
♦ проектиране на помпени станции за битови отпадни води - КПС 1 и КПС 2;
♦ разработване на технически проект за реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа в квартала;
♦ разработване на технически проект за изграждане на канализационна мрежа в квартала;
♦ за избраните площадки за ПСОВ, КПС1 и КПС2 извън регулация ще се изготвят парцеларни планове. Ще се проведат необходимите процедури относно получаване на разрешение за заустване на отпадъчните води в приемник езеро Вая.
♦ подготовка на тръжна документация за възлагане на дейностите по строителството, строителния надзор и техническата помощ по проекта;
♦ подготовка на финансово-икономически анализи, вкл. анализ "Разходи и ползи";
♦ подготовка на апликационен формуляр.

Статус: Приключил

Резултат:
√ С готовата техническа документация през м. Юни 2011 г. Община Бургас кандидатства по отворена референтна мярка за финансиране на инфраструктурни проекти по ОП "Околна среда 2007-2013". Проектът беше приключен и отчетен през м. Януари 2012 г. а разработеното във връзка с него проектното предложение получи положителна оценка от Управляващия орган на ОП "Околна среда 2007-2013" и през м. Април 2012 г. Община Бургас подписа договор за изпълнение на инфраструктурен проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води - кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас".

Бюджет на проекта: 391 640, 00 лв.

ДБФП № 58-131-165-165

Финансиране: Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 908 Последна промяна: 14:50:44, 04 февруари 2021