ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО И ТЛАСКАТЕЛ ДО ПСОВ

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 2 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Конкретна цел на проекта e да се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от населението на гр. Бургас и кварталите му, включено към канализационна система на града, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на (екологосъобразно) заустване на битовите отпадъчни води от всички квартали на града.

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ изградена 9876 м. канализационна мрежа в кв. Долно Езерово, гр. Бургас;
√ построена и пусната в експлоатация Канално помпена станция с 2 бр. помпи в кв. Долно Езерово, Бургас
√ изграден тласкател до Градска Пречиствателна Станция - Бургас с дължина 3150 м.

Бюджет на проекта: 6 078 903,49 лв.

Финансиране: Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1018 Последна промяна: 14:50:25, 04 февруари 2021