ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В КВ. ГОРНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС

Петък, 2 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Основна цел:
Цялостното изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в зона кв. Горно Езерово на агломерация Бургас, водещо до включване на цялото население на жилищния квартал към съвременна канализационна мрежа и пълен обхват и пречистване на генерираните отпадъчни води от територията на целевия регион. В допълнение, проектът прилага интегрирания подход при решаването на проблемите в областта на "водоснабдяването и канализацията" във водния сектор в целевия регион. От една страна, той дава приоритет на разделна схема на канализацията. От друга страна, проекта предвижда съпътстваща реконструкция на цялата водопроводна мрежа на квартала, което ще гарантира качеството на доставяната питейна вода и ограничаване на загубите по водопреносната мрежа на зоната.

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ изградена битова канализационна мрежа;
√ изградена дъждовна канализация;
√ реконструирана водопроводна мрежа;
√ изграден 1 бр. КПС и изградена Корекция на дере преминаващо през УПИ I-430, м.Каваците, кв.Горно Езерово.

Бюджет на проекта: 10 973 694,99 лв.

ДБФП № 51011116-С007/03.04.2012г.

Финансиране: Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1266 Последна промяна: 14:49:57, 04 февруари 2021