ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - КВ. "МЕДЕН РУДНИК", ГР. БУРГАС - 2 ЕТАП: РАЗШИРЕНИЕ

Петък, 2 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Подготовка на техническа документация и съпътстващите строителни разрешения, възлагане на дейностите по строителството на заложените в идейният проект на ПСОВ съоръжения за постигане на пълен проектен капацитет на ПСОВ Меден Рудник- изпълнение на втори и трети етап от първоначалния проект за реконструкция и разширение на ПСОВ -Меден Рудник. С изграждането на пълния капацитет на планираната инфраструктура за пречистване на битовите отпадъчни води се постига намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда в района на Меден Рудник и ще се подобрят предпоставките за опазване на човешкото здраве и живот.

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ подготвен ПИП, обследващ необходимостта от реконструкция на канализационните мрежи в зони А, Б, и Г, възможностите за разширение на ВиК мрежите в Зона Д и изграждане на трети и четвърти биобасейн на ПСОВ Меден Рудник;
√ подготвен финансово икономически анализ;
√ актуализиран план за управление на утайките;
√ технически/Работен проект за реконструкция на канализационните мрежи в зони А, Б и Г, комплекс Меден Рудник;
√ идеен проект за II и III етап на ПСОВ;
√ съгласувателни процедури, комплексна оценка на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж;
√ разработена тръжна документация за възлагане на инженеринг-работно проектиране и изпълнение на разширението на ПСОВ и строителен надзор;

Бюджет на проекта: 23 313 852, 25 лв.

ДБФП № DIR-51011119-C017/30.01.2012г.

Финансиране: Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1511 Последна промяна: 14:49:51, 04 февруари 2021