ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ВИК МРЕЖИТЕ В КВ. САРАФОВО, ГР. БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 2 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Проектът обхваща проектиране и рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови водопроводни и канализационни мрежи със сградни отклонения в 13- те жилищни квартала на територията на местностите "Менафхенде" и "Манастирското", образувани по плана за улична регулация. В рамките на проекта е обследван капацитетът на съществуващата помпена станция с възможността за нейното разширение или включване на втора помпена станция на територията на квартала. Статус

Постигнати резултати:
Първи етап-Подготовка на инвестиционен проект включва:
√ изработени прединвестиционни проучвания с варианти за решение;
√ подготовка на експертни анализи, инженерно хидрогеоложки проучвания, планове и друга документация;
√ работно проектиране, включващо проект за рехабилитация на съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежа в старата част на кв. Сарафово;
√ идеен и работен проект за нова водопроводна мрежа и канализация в зоната на квартали 70-82 по плана на кв. Сарафово;
√ изработване на финансово-икономически анализ;
√ изготвяне на доклад за изпълнение на първи етап.

Бюджет на проекта: 74 2788 лв.

ДБФП №DIR-510-11119- С012.

Финансиране: Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1055 Последна промяна: 14:49:37, 04 февруари 2021