ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – БУРГАС, МЕДЕН РУДНИК

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 2 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – БУРГАС, МЕДЕН РУДНИК

ПСОВ Бургас - Меден Рудник е сред 36-те ПСОВ, включени в Националната Програма за Приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за селища с население над 10 000 еквивалент жители. Пречиствателната станция е проектирана и изградена с третично стъпало и осигурява пречистване на отпадъчните води до степен, покриваща изискванията на Европейската директива за заустване на биПСОВ Бургас - Меден Рудник е сред 36-те ПСОВ, включени в Националната Програма за Приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за селища с население над 10 000 еквивалент жители. Пречиствателната станция е проектирана и изградена с третично стъпало и осигурява пречистване на отпадъчните води до степен, покриваща изискванията на Европейската директива за заустване на битови отпадъчни води във водоприемници, определени като чувствителни зони.

Статус: Приключил

Постигнат резултат:
√ Изградена ПСОВ в кв. Меден рудник, гр. Бургас с капацитетът на станцията за пречистване на отпадъчните води от 48 900 е.ж.

ДБФП № 2002 BG 16 P PE 009

Финансиране: ISPA

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4502 Последна промяна: 14:49:25, 04 февруари 2021