ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦЕНТРАЛНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ НА ТРИ ОБЩИНСКИ СГРАДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ГР. БУРГАС, Ж. К. "МЕДЕН РУДНИК"

Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦЕНТРАЛНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ НА ТРИ ОБЩИНСКИ СГРАДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ГР. БУРГАС, Ж. К. "МЕДЕН РУДНИК"

Интернет страница на проекта: www.energygrants-burgas.eu

Обща цел: Повишаване на енергийната ефективност и дела на използваните възобновяеми енергийни източници, чрез въвеждане на съвременни технологии за отопление в Районна отоплителна централа ж.к. "Меден рудник", гр. Бургас, в ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен и споделяне на добри европейски практики.

Специфични цели:
► подмяна на амортизирани и неефективни отоплителни мощности в РОЦ "Меден рудник";
► изграждане на нова отоплителна инсталация в сградите на ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен;
► преустановяване ползването на неекологосъобразни източници на гориво и намаляване разходите за експлоатация;
► повишаване вниманието върху проблемите по опазване на околната среда на подрастващите и жителите на гр. Бургас, чрез провеждането на специализирани информационни кампании и обучения по темата.

Основни дейности:
♦ подмяна на отоплителни мощности в районна отоплителна централа (РОЦ), ж. к. "Меден рудник", гр. Бургас и подмяна на 1,3 км. топлопровод до СОУ "К. Петканов", ОУ "Елин Пелин" и ОДЗ №1 "Морска звезда";
♦ подмяна на стари акумулиращи и нафтови печки в ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен с нови алуминиеви радиатори, отоплявани чрез котел на биогориво;
♦ организиране на изложение на производители и представители на енергийно ефективни електро уреди за дома и производствени мощности за бизнеса, мощности за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, изолационни строителни материали и др.;
♦ провеждане на обучения. В рамките на Енергийните дни на Бургас са проведени серия от обучения разделени в 2 модула-за граждани и специалисти. Бяха представени теми като: "Проекти за ВЕИ в сгради-специфични характеристики", "Зелено строителство-зелени покриви и зелени фасади", "Пасивни къщи", "Примери за енергийно ефективни сгради в Норвегия", "Оползотворяване на биоразградими отпадъци от домакинствата-домашно компостиране" и "Ползи от въвеждане на енергийно ефективни мерки в домакинствата";
♦ оптимизиране работата на районна отоплителна централа в ж.к. "Меден рудник", гр. Бургас. Целта на плана за оптимизация е отоплителната централа да бъде приведена във възможно най-ефективен режим на работа, което ще допринесе за повишаване периода на експлоатация на инсталираните мощности, спестяване на средства на кандидата-Община Бургас, респективно на учебните заведения, без да се допускат компромиси с топлинния комфорт в сградите, както и допълнително ограничаване на вредите върху околната среда, причинени от експлоатацията на съоръженията.

Статус: приключил (18.08.2015г.-30.04.2017г.)

Постигнати резултати:
Районна отоплителна централа в ж.к. "Меден рудник"
√ подменен 1 бр. автоматизиран котел за изгаряне на биомаса с мощност 1650 kW;
√ изцяло подменена 1,3 км. топлопреносна мрежа с нова;
√ спестяване на 207 297, 61 лв./ год. Екологичен еквивалент на спестена енергия 507, 64 тона CO2/ год.
√ изготвен и одобрен подробен план за оптимизация работата на РОЦ- "Меден рудник";
√ внедряване на предписанията идентифицирани в плана.
ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен
√ монтиран 1 бр. автоматизиран котел за изгаряне на биомаса с мощност 100 kW;
√ монтирани алуминиеви радиатори в двете сгради на училището

Бюджет на проекта: 824 519,25 лв. с ДДС

ДБФП № BG04-02-03-022-007/18.08.2015г. 

Продължителност: 20 месеца

Финансиране: Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1454 Последна промяна: 14:55:12, 04 февруари 2021