ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел:
Осигуряването на модерна и ефективна културна инфраструктура в подкрепа на балансирано и устойчиво развитие на Бургаски агломерационен ареал.

Специфични цели:
► Да се насърчат и развият културните ценности и изяви на населението чрез модернизиране културната инфраструктура на сградите на Младежки Културен Център, Сцена на открито "Охлюва" и Културен Център "Морско Казино" в гр. Бургас;
►Да се създадат условия за равен достъп до културните дейности и участие в тях за всички групи население, както и за гостите на Община Бургас;
► Да се подобри състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност в обновените сгради.

Основни дейности:
Дейност 1. Организация и управление на проекта
Дейност 2. Избор на фирма за подготовка и организация на тръжни процедури за изпълнение на проекта
Дейност 3. Изработване и съгласуване на технически проекти
дейност 4. Доставка на оборудване за МКЦ, КЦ "Морско Казино", Открита Сцена "Охлюва"
дейност 5. Осъществяване на авторски и строителен надзор на строителните дейност
дейност 6. Въвеждане на обектите в експлоатация и сертифициране по ЗЕЕ
дейност 7. Дейности за визуализация и публичност на проекта
дейност 8. Отчетност, мониторинг и одит по проекта

Статус: приключил

Постигнати резултати:
√ Обновена сграда на КЦ "Морско казино" Бургас;
√ Обновено пространство на открита сцена "Охлюва";
√ Доставено оборудване и обзавеждане за КЦ "Морско казино" Бургас и открита сцена "Охлюва".

Бюджет на проекта: 5 546 123, 00 лв.

ДБФП BG161РО001/1.1-01/2007/045-01

Продължителност: 26 месеца (02.2009г. - 05.2011г.)

Финансиране: Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013"

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1056 Последна промяна: 14:59:01, 04 февруари 2021