ЗАВРЪЩАНЕ В БУРГАС:МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ЗАВРЪЩАНЕ В БУРГАС:МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Проектът цели да се засили ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на град Бургас.

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ създаване на иновативно културно събитие - Фестивал на изкуствата "Включи града";
√ обогатяване на културния календар на Бургас и да има принос към културната идентичност на Бургас;
√ облагородяване на градската инфраструктура;
√ осигуряване на условия за равен достъп на нови групи: социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси;
√ развиване на нови форми на културна изява, нови и иновативни форми за промотиране на културното събитие.

Бюджет на проекта: 125 270 лв.

ДБФП № BG161PO001/1.1-10/2010/004

Финансиране: Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1226 Последна промяна: 14:58:54, 04 февруари 2021