"ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ"-ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРИРОДНО, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В РЕГИОНА НА БУРГАС И КЪРКЛАРЕЛИ

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
"ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ"-ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРИРОДНО, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В РЕГИОНА НА БУРГАС И КЪРКЛАРЕЛИ

Интернет сайт: www.greencorridors.burgas.bg

Специфичните цели на проекта са въвеждане на иновативен съвместен подход за управление на природните и културно-историческите ресурси допринасящи за повишаване качеството на живот.
Основният резултат на проекта е създаването на мрежа от "зелени коридори" обединяващи ключови елементи на природно, културно-историческото наследство в трансграничния регион. Мрежата служи за платформа за приоритезиране и разработване на бъдещи проекти, които ще облагодетелстват местните общности.

Дейностите по проекта включват:
♦ подготовка на проучване на съществуващото състояние на природния, културен и исторически потенциал на двата региона - Бургас, Къркларели;
♦ организиране на експертни форуми за генериране на идеи за потенциалните "зелени коридори" в двете области - Бургас и Къркларели и тяхното устойчиво управление;
♦ развиване на концепция и технически дизайн на пилотен "зелен коридор" на територията на Бургас;
♦ подготовка и изработване на интерактивен пътеводител за популяризиране на концепцията за зелени коридори в регионите на Бургас и Къркларели
♦ организиране на трансгранична конференция "Зелени коридори - практическо решение за природосъобразен туризъм"

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ разработване и популяризиране на добри практики за координирано управление на околната среда в граничния регион, което ще улесни устойчивото развитие на туристическия сектор;
√ представени нови подходи и принципи за устойчива употреба на природно, културно-историческите ресурси в трансграничния регион;
√ популяризиране на щадяща околната среда "зелена" мобилност;
√ заинтересовани страни от двете страни на границата ще работят заедно за популяризиране на иновативни форми за развитие на урбанизираната територия;
√ повишаване на капацитета за трансгранично сътрудничество в областта на опазване на околната среда и културно-историческото наследство и създаване на туристически продукт.

Бюджет на проекта: 76 506 €

Финансиране: Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ 2007-2013

 

Файлове:

Брошура

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 986 Последна промяна: 14:58:32, 04 февруари 2021