НАУКАТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА"-ПОВИШАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И МРЕЖА ОТ НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (SEE SCIENCE)

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
НАУКАТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА"-ПОВИШАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И МРЕЖА ОТ НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (SEE SCIENCE)

Целта на проекта е формиране на визия на Югоизточна Европа като място за иновации чрез повишаване на общественото съзнание за значението на природните науки, технологични процеси и иновациите чрез:
► засилване ролята на Научни центрове насърчаващи иновациите чрез подобрени функции и капацитет;
► обединяване на усилията на индивидуалните научни центрове на ниво Югоизточна Европа;
► разработване на нови, устойчиви инструменти, увеличаващи ефективността на сътрудничеството между заинтересованите страни;
► използване на потенциала на нов софтуерен инструмент водещ науката по близо до широката общественост и по-специално младите хора.

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ Транснационален Доклад за Състоянието подпомагащ дефинирането на местни/регионални препоръки относно политиките;
√ Научен център - Портфолио включващ описание на ефективни услуги, методи и инструменти за повишаване популярността на научните центрове, чрез които те могат да подобрят ефективността на сътрудничеството между участниците в иновационните процеси;
√ Подобряване на ролята на Научните центрове като катализатори на иновации;
√ Изградено устойчиво сътрудничество на НЦ в Югоизточна Европа за повишаване на съзнанието за ролята на техническите науки по отношение на иновации;
√ Виртуален Научен Център насърчаващ посетителите да развиват предприемачески дух, събуждащ ентусиазъм за научно образование, и преодоляване на проблемите относно липсата на информация в областта на технологиите и иновациите;
√ Проведени четири фестивала на науката, в Бургас фестивала беше на 26-27 септември 2013 под мотото "Море от наука";
√ Изградена интерактивна експозиция - "открита морска лаборатория" в Приморски парк с интерактивни елементи, свързани с морското дело и историята на корабоплаването.

Общ бюджет на проекта: 2 252 960 EUR

Бюджет на Община Бургас: 97 860 EUR

Финансиране: Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013"

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1119 Последна промяна: 15:02:48, 04 февруари 2021