ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Проектът се реализира в подкрепа на процесът по деинституционализация, който от своя страна е процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността, като не се ограничава само до извеждане на децата от институциите (Домовете). Процесът на деинституционализация е прецедент на европейско ниво за успешна синергия между различни оперативни програми, приоритетни оси и източници на финансиране (ОПРР, ОПРЧР и ПРСР). В резултат от този процес 70 деца ще бъдат изведени от институциите в региона и ще бъдат настанени в жилищните квартали на град Бургас- Лазур, Ветрен и Меден рудник в новоизградени центрове за настаняване от семеен тип, където растейки в среда, близка до семейната ще се търсят съвременни подходи за подобряване тяхното състояние.

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ Изградени пет сгради в различни квартали на град Бургас, всяка с капацитет 12 + 2 обитатели за настаняване на деца с увреждания и специализиран помощен персонал;
√ В дворовете към къщите са оформени различни тематични зони за игри и забавления, ароматерапия, труд и отдих на децата;
√ Доставено е специализирано оборудване и обзавеждане в сградите според индивидуалните потребности на всяко дете, като Центровете са превърнати в Домове.

Бюджет на проекта: 3 329 451.20 лв

ДБФП № BG161PO001/1.1-12/2011/036

Финансиране: Оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013)

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1278 Последна промяна: 15:08:21, 04 февруари 2021