СРЕБЪРЕН ГРАД-ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА И ИКОНОМИЧЕСКА РОЛЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В ОБЩЕСТВОТО (Silver city)

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
СРЕБЪРЕН ГРАД-ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА И ИКОНОМИЧЕСКА РОЛЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В ОБЩЕСТВОТО (Silver city)

Проектът има за цел да допринесе за социално-икономическото развитие на градовете чрез създаване на по-добри условия за възрастните хора за техния активен живот в обществото, с акцент върху финансовите и институционални аспекти, социални услуги и качество на градските условия за живот и работна среда.

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ Изготвено Градско проучване (City Survey), включващо описание на нормативни документи, насърчителни мерки и инициативи, резултати от анкетно проучване за удовлетвореност от условия за работа и живот на хора на възраст над 50 години;
√ Проучванията на всички градове се обединяват в Сравнителен доклад (Synthesis report), който представя приликите и различията между 6-те партньорски града по отношение на закони, инициативи, насърчителни схеми и др.;
√ Изпълнена Пилотна дейност (Pilot project), насочена към повишаване на конкурентно способността на хората над 50 год. чрез обучения по компютърна грамотност и обучения за предприемачество. В рамките на пилотната дейност са обучени 43 лица на възраст над 50 години;
√ Проведена информационна кампания (Info days) за популяризиране на възможностите за участие в културни, социални и други прояви на хората над 50 години;
√ Сформиран е форум на заинтересованите страни (Quadruple Helix Forum), като са поканени различни институции и организации, които да подпомагат разработването и изпълнението на пилотната дейност и местния план за изпълнение;
√ Разработен План за действие "Активен живот на възрастните хора" 2015-2017 (Local implementation plan), включващ дейности, които ще бъдат изпълнявани след приключване на проекта;
√ Всички партньори съвместно разработиха Политически препоръки (Policy recommendations), представляващи препоръки на ниво ЕС за дейностите които трябва да се предприемат за активизиране на хората над 50 год., както и План за действие "Сребърен град" (Silver City Action Plan), който представлява наръчник "градове благоприятни за възрастните хора" насочен към лица отговорни за взимане на решения /политици.

Бюджет на проекта: 1 399 801.80 Евро
Бюджет на Община Бургас: 136 518 Евро

Финансиране: Оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013"

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1176 Последна промяна: 15:08:09, 04 февруари 2021