МИСЛИ ЗЕЛЕНО, БЪДИ МЛАД (THINK GREEN, THINK YOUNG)

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Обща цел:
Целта на проекта е да бъдат въвлечени активно младите хора в демократичния живот на техните общества, за да се справят с глобалните предизвикателства на устойчивото развитие и Климатичните Промени. Местните власти, позоваващи се на целите на Европейския съюз до 2020 (намаляване на парниковите емисии с 20%, увеличаване на енергийната ефективност с 20%, постигане на 20% алтернативни енергийни източници) имат шанса да действат по конкретен и значим начин, чрез въвличане на своите граждани.

Основни дейности:
♦ Провеждане на обучения на ученици от Бургас по теми свързани с климатичните промени;
♦ Организиране на работно посещение в Италия с ученици от гр. Бургас за обмяна на опит;
♦ Организиране на екологични инициативи на територията на община Бургас.

Статус: приключил

Постигнати резултати:
√ Извършено проучване на екологичното състояние в община Бургас в направленията "Мобилност", "Енергия" и "Отпадъци";
√ Изготвени "Местни планове за действие";
√ Участие на бургаски ученици в международна среща посветена на борбата с климатичните проблеми и устойчивото развитие и начините за тяхното решаване, която се проведе в гр. Десио, Италия;
√ Организирано почистване на бургаския плаж.

Бюджет на проекта: 100 000, 00 Евро
Бюджет на Община Бургас: 10 000, 00 Евро

Партньори: 6 партньора от 3 страни в ЕС

Продължителност: 18 месеца (06. 2010 г. - 12. 2011 г.)

Финансиране: "Младежта в действие"

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 881 Последна промяна: 14:01:34, 04 февруари 2021