СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА С ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА, АУТИЗЪМ И СОМАТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Проект "Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на община Бургас", финансиран по Мярка 5: "Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.) от Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве", осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 -2014.

Резюме:
Проект "Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания на територията на община Бургас" е в отговор на нарасналата необходимост от създаване на специализирани центрове за предоставяне на адаптирани здравни грижи спрямо специфичните нужди на децата на територията на община Бургас, което ще спомогне за тяхното физическо и ментално възстановяване и ресоциализация.
В рамките на проекта са предвидени строително - ремонти дейности в съществуваща сграда с цел създаване на специализиран център спрямо специфичните здравни нужди на децата с увреждания на територията на община Бургас.
Партньор по проекта е "Диагностично - консултативния център І Бургас" ЕООД, разполагащ с необходимия висококвалифициран медицински персонал, който ще премине през специализирано обучение, с цел предоставяне на цялостна медицинска грижа и социална рехабилитация за децата от целевата група.
Центърът ще предлага диагностика, комплексно лечение, рехабилитация и психологична помощ на деца от 0-18 години, страдащи от детска церебрална парализа, деца със соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания и деца с аутизъм. В него ще се прилагат различни терапии за подобряване на цялостното състояние и повлияване на симптомите, което ще спомогне за оздравително-възстановителния процес, както и до подобряване на познавателните и социални умения на детето, което ще му позволи по-пълноценно да се интегрира и реализира в общността.

Статус: приключил

Постигнати резултати:
√ Изградена липсваща към момента общинска здравна инфраструктура на територията на Община Бургас и осигурен достъп до качествени здравни грижи за деца с церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания;
√ Подобрено качество на живот на децата със специфични потребности и техните родители чрез прилагане на набор от дейности, ориентирани към подобряване условията и ефективността на здравеопазването и здравните услуги;
√ Допълнен комплекс от предоставяни медицински услуги на територията на община Бургас;
√ Осигурено специализирано медицинско оборудване за осигуряване на високо качество на съвременно лечение и рехабилитация за децата;
√ Повишен капацитет на медицинския персонал, работещ в "ДКЦ І -Бургас" ЕООД.

Стойност на проекта: 1 009 641,44 лв., от които
908 895,09 лв. безвъзмездна финансова помощ
100 746,35 лв. собствено финансиране

ДБФП № РД- 13- 144/ 14. 09. 2015г.

Договарящ орган: Министерство на здравеопазването, в качеството си на Програмен оператор на Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве"

Финансиране: Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1516 Последна промяна: 15:10:47, 04 февруари 2021