РАЗВИВАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
РАЗВИВАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Подобряване на грижата за хората с психични разстройства в община Бургас

Специфични цели:
► Предоставяне на нови услуги за психосоциална рехабилитация и интеграция на хора с психични разстройства в община Бургас;
► Повишаване качеството на услугите за пациентите с психични разстройства;
► Намаляване социалната изолация на пациентите с психични разстройства;
► Повишаване квалификацията на болничния и извънболничен персонал.

Основни дейности:
♦ Строително-ремонтни работи;
♦ Доставка на обзавеждане и специализирано медицинско оборудване;
♦ Разработване на програми за индивидуална грижа и психо-социална рехабилитация;
♦ Организиране и провеждане на специализирани обучения
♦ Информация и публичност
♦ Отчетност по проекта

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ Въведени нови услуги за реализиране на извънболнична програма за рехабилитация и интеграция на хора с ментални увреждания;
√ Въведена услуга за терапия на лица с психични разстройства на територията на община Бургас ;
√ Повишено качество на услугите за пациенти с психични разстройства;
√ Повишена квалификация на болничния и извънболничен персонал;
√ Намалена социална изолация на пациенти с психични разстройства;

Бюджет на проекта: 332 591,45 лв.

ДБФП №РД-13-143/ 14.09.2015г.

Финансиране: Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г.

 

Файлове:

Брошура

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1261 Последна промяна: 15:10:41, 04 февруари 2021