СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВЕН МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВЕН МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Подобряване процесите на разработване, прилагане и контрол на изпълнението на стратегически средносрочни политики в Община Бургас в партньорство със заинтересовани страни.

Специфични цели:
► Подобряване координацията и партньорството между заинтересованите страни при разработване и провеждане на местни политики за устойчиво развитие;
► Разработване и приемане на нови местни стратегически документи за развитие и прилагане на ефективни и ефикасни политики за реализирането им;
► Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол при прилагане на законодателството и изпълняваните местни политики от Община Бургас;

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ Подобрена координация и партньорство между заинтересованите страни при разработване и провеждане на местни политики за устойчиво развитие;
√ Разработени и приети нови местни стратегически документи за развитие и прилагане на ефективни и ефикасни политики за реализирането им;
√ Въведени ефективни механизми за мониторинг и контрол при прилагане на законодателството и изпълняваните местни политики от Община Бургас.

Бюджет на проекта: 76 078 лева

ДБФП № BG051PO002/13/1.3-07

Финансиране: Оперативна програма "Административен капацитет"

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 919 Последна промяна: 15:15:48, 04 февруари 2021