ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Обща цел: Повишаване капацитета на служителите на Община Бургас, за по- ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения.

Специфични цели:
► Повишаване на квалификацията на служителите в Община Бургас в сферата на тяхната компетентност.
► Подобряване на качеството на работа на служителите на Община Бургас, чрез подходящи обучения.
► Подобряване качеството на предоставяните от Община Бургас услуги

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ В резултат от изпълнението на проекта са проведени обучения в следните модули към Института по публична администрация:
• "Управление на човешките ресурси".
• "Ефективни комуникации на държавната администрация"
• "Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията."
• "Е-правителство. Изграждане, умения"
• "Управленски умения в администрацията"
• "Специализирано чуждо-езиково обучение"

Бюджет на проекта: 79 033 лв.

ДБФП № BG051PO002/12/2.2-07

Финансиране: Оперативна програма "Административен капацитет"

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1300 Последна промяна: 15:15:42, 04 февруари 2021