СЪЗДАВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА УСПЕШНИ ПУБЛИЧНО- ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЩИНА БУРГАС И ЮГОИЗТОЧНИЯ ПЛАНОВ РАЙОН

Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
СЪЗДАВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА УСПЕШНИ ПУБЛИЧНО- ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЩИНА БУРГАС И ЮГОИЗТОЧНИЯ ПЛАНОВ РАЙОН

Интернет страница на проекта: www.ppp.burgas.bg

Обща цел:
Администрацията (централна и общинска) да се превърне в реален и ефективен партньор на бизнеса чрез създаване и прилагане на ясни, прозрачни и достъпни правила за осъществяване на ПЧП в община Бургас.

Специфични цели:
► Създаване на условия за повишаване на ефективността на използване на публичните средства чрез реализиране на ПЧП по отношение на градската и техническа инфраструктура;
► Да се създадат ясни правила, практически модел и точен и прагматичен механизъм за процеса на приложение на ПЧП в община Бургас и общините от Югоизточния район на планиране;
► Да се повиши информираността и да се въведат успешни европейски практики в работата на общинската администрация при осъществяване на ПЧП.

Основни дейности:
Дейност 1: Сформиране на екип по проекта и управление на проекта;
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури;
Дейност 3: Създаване на работна група за изготвяне и приемане на механизма за ПЧП;
Дейност 4: Анализ на европейското законодателство и практики в областта на ПЧП;
Дейност 5: Проучване на съществуващите разработени документи (ръководства, правилници, наредби) и анализ на добрите български практики в областта на ПЧП;
Дейност 6: Анализ на обществените услуги, секторите и обектите на територията на община Бургас, подходящи за ПЧП;
Дейност 7: Социологическо проучване на мнението на гражданите на община Бургас и на различните заинтересовани страни за приоритетните обществени услуги;
Дейност 8: Работно посещение в страна-член на ЕС за проучване на добрите практики в областта на ПЧП;
Дейност 9: Провеждане на международна конференция за представяне на резултатите от анализите от предходните дейности пред всички заинтересовани страни;
Дейност 10: Създаване на типови документи и правила за ПЧП в община Бургас;
Дейност 11: Подготовка на пилотен модел за ПЧП механизъм от конкретни стъпки за прилагането му;
Дейност 12: Обучение на представителите на общинската и централна администрация за прилагане на приетия механизъм;
Дейност 13: Създаване на секция на български и английски език за ПЧП и форум в рамките на Интернет портала на община Бургас;
Дейност 14: Извършване на одит на проекта;
Дейност 15: Дейности по информация и публичност.

Статус: приключил

Постигнати резултати:
√ Създаване на Работна група за изготвяне и приемане на механизма за ПЧП;
√ Обучение на представителите на общинската и държавната администрация за прилагане на приетия механизъм;
√ Изчерпателен анализ на ПЧП практиката в ЕС и България;
√ Анализ на обществените услуги, секторите и обектите на територията на община Бургас, подходящи за ПЧП;
√ Социологическо проучване на мнението на бизнеса и гражданите на община Бургас.

Бюджет на проекта: 515 000, 00 лв.

Партньори: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ДБФП №: А08-14-38-С/10.02.2009

Продължителност: 15 месеца (10.02.2009г.- 10.05.2010г.)

Финансиране: Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013" 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1344 Последна промяна: 15:15:11, 04 февруари 2021