ПОДОБРЕНА ВИРТУАЛНАТА ДОСТЪПНОСТ, ЧРЕЗ СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ШИРОКОЛЕНТОВИ МРЕЖИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (SIVA)

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ПОДОБРЕНА ВИРТУАЛНАТА ДОСТЪПНОСТ, ЧРЕЗ СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ШИРОКОЛЕНТОВИ МРЕЖИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (SIVA)

Достъпът до информация, широколентовата свързаност и финансирането на виртуалната достъпност са ключови компоненти, необходими за разработването, приемането и използването на ИКТ в икономиката и обществото. Недостатъците в телекомуникационната инфраструктура и достъпът до услуги между отделните страни и региони в обхвата на програмата, затрудняват значително конкурентоспособността и сближаването в Югоизточна Европа. Пазарните механизми не успяват да се справят адекватно при ниска гъстота на населението и / или в селските и отдалечените райони. Тези проблеми са широко признати на европейско и национално ниво. Държавите-членки и регионите в ЮИЕ приеха виртуални стратегии за достъпност, но по-нататъшната работа трябва да се направи особено в изработването на подробни оперативни планове и готови за прилагане на мерки за постигане на целите, определени по отношение на широколентова свързаност и достъпността на услугите. SIVA има за цел да допринесе за подобряване на достъпността на територии в ЮИЕ чрез широколентови услуги, като допълнение на физическа достъпност и по този начин намалява цифровото разделение в Югоизточна Европа.

Статус: Приключил (28.09.2012-30.09.2014)

Постигнати резултати:
√ Анализ на интернет комуникациите на територията на община Бургас;
√ Дигитализиране на настоящата комуникационна система на територията на община Бургас;
√ Разработване на визия за развитие на широколентова инфраструктура;
√ Подобрено вземане на решения базирани на доказателства и планиране на политики за разгръщане на широколентови мрежи;
√ Насърчаване и приемането на общи методологични рамки, база от знания, инструментални и техническите похвати на виртуалната достъпност;
√ Подобрените възможности за ефективни схеми за финансиране за виртуални инвестиции за достъпност.
√ Приемане на съвместни позиции в политиката между областните администрации;
√ Подобрение на регионалните оперативни планове и узряване на изпълнителните мерки и инвестиционни инициативи;
√ Принос към уеднаквяване на регионални стратегии за подобряване на виртуална достъпността на селските и отдалечените райони.

Бюджет на проекта: 1,545,338.00 Евро
Бюджет на Община Бургас: 94,704.00 Евро

ДБФП №РД-02-29-67/22.02.2013г.
Референтен №SEE/D/0089/3-2/X

Финансиране: Оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013"

Файлове:

Брошура

Методология за организиране на инфоден Methodology for organising an info day

Общ формат на ръководство - указания и инструкции за организиране на срещи с цел установяване на Публично-частно партньорство Common format for organizing a Public-Private partnership event

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 879 Последна промяна: 15:14:42, 04 февруари 2021