Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: Сряда, 7 Декември 2016, 16:22
Валидно до: Сряда, 7 Декември 2016, 16:22

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Временни паркинги в УПИ І-347 и УПИ ІІ-349, кв.45а по плана на ПУП-ПРЗ на ж.к. "Славейков", гр. Бургас".

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3028 Последна промяна: 15:23:17, 29 януари 2021