Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: Сряда, 21 Декември 2016, 12:03
Валидно до: Сряда, 21 Декември 2016, 12:03

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ, кв.24, УПИ І, кв.23, УПИ І, кв.24а, УПИ VІ и УПИ VІІ в кв.21, с цел промяна ПР на обслужваща улица от  о.т.911 - о.т.912 - о.т.913 и провеждане на улична регулация между о.т.915-о.т.927, в съответствие с трасетата на съществуващи улици между кв.22 и кв.23 и между кв.23 и кв.24А"

и

технически инвестиционен проект за "Реконструкция на кръстовището при о.т.927 /стара о.т.927а/ по ПУП-ПУР на ж.к. "Изгрев", изграждане на нова улица от о.т. 927-897-818-818а до о.т. 817б /стари о.т.927а-897-818-817/ с кръстовище при о.т. 817б, 817а /стара о.т.817/ на ул. "Димитър Димов" по ПУП-ПУР на ж.к. "Изгрев".

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2790 Последна промяна: 15:23:18, 29 януари 2021