ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЛАНСИРАНА ГРАДСКА СРЕДА В ЦГЧ, Ж. К. "ВЪЗРАЖДАНЕ" И Ж. К. "МЕДЕН РУДНИК” – ЕТАП 1

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 7 Февруари 2017
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЛАНСИРАНА ГРАДСКА СРЕДА В ЦГЧ, Ж. К. "ВЪЗРАЖДАНЕ" И Ж. К. "МЕДЕН РУДНИК” – ЕТАП 1

Специфични цели на проекта:
► Настоящият проект е насочен към подобряване качеството на градската и жизнена среда чрез изграждане на балансирана система от обществени пространства, ключови за градския социален и културен живот;
► Обектите в градската среда са подбрани и обединени въз основа на интегриран териториален подход за трайно подобрение на физическите и функционални характеристики на елементите на средата, използват наличния потенциал и отговарят на идентифицирани потребности в социално-икономическия анализ на ИПГВР на гр. Бургас 2014-2020 година. Обектите са избрани в рамките на териториалния обхват на определените приоритетни зони за въздействие, съобразно нарасналите нужди на територията и възможностите за финансиране на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020г.;
► Планираните дейности включват реконструкция на централна пешеходна зона, тротоарни настилки и рехабилитация на ключови за Централна градска част, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник улици, придружени с оформяне на кътове за отдих, обособяване на места за паркиране, енергоефективни решения за уличното осветление, озеленяване. Неразделна част от интегрираният подход за подобряване на физическия аспект на градската среда е реконструкцията и обновяването на функционални пространства за отдих, спорт и игра, осигуряващи достъп на максимален брой жители в силно застроените райони, обект на интервенция;
► Проектът е насочен към всички жители и гости на гр. Бургас, тъй-като предлага интегрирано и цялостно решаване на проблемите, свързани с модернизацията и реконструкцията на физическата среда на значими обществени пространства в града;
► Реализирането на проектното предложение ще допринесе за подобряване качеството на живот, жизнената и работната среда за жителите и посетители на града. Прилагането на интегриран подход за подобряване благополучието на общността далеч надхвърля очертанията на чисто физически подобрената инфраструктура превръщайки обществените пространства в ключови места за градския социален и културен живот.

Основните дейности на проекта са свързани с:
♦ Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ- ул. "Богориди" и ул. "Възраждане";
♦ Обновяване на градска жизнена среда в ж.к. "Възраждане" - площад Жени Патева, ул. "Цар Самуил",ул. "Македония",ул. "Пробуда", ул. "Л. Каравелов", ул. "В.Левски", част от ул. "Ивайло", междублокови пространства в ж.к. "Възраждане"(1. между ул. "Дебелт", ул. "Цар Самуил", ул. "Цар Калоян", ул. "Хр.Фотев", ул. "Ивайло" и бул. "Сан Стефано"; 3. между ул. "Л.Каравелов", ул. "Цар Калоян", ул. "В.Левски" и ул. "Дебелт"), ул. "Фердинандова";
♦ Обновяване на градска жизнена среда в Зона Г и зона Д (В) - ул. "Кооператор"
♦ Обновяване на градска жизнена среда в Зона В и Районен център (Б) - Облагородяване на междублоково пространство между бл. 496, 497, 498, между бл. 494, 495, 493, 492;
♦ Обновяване на градска жизнена среда в Зона В и Районен център (Б)- Облагородяване на междублоково пространство между бл. 440, 442, 443, 444, 445; Облагородяване на междублоково пространство между бл. 446, 451, 452, 447, 449 и ОДЗ Морска звезда;
♦ Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк- Реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част, ул. "Константин Фотинов";
♦ Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк- ул. "Отец Паисий", ул. "Лермонтов", ул. "Успенска", ул. "Иларион Макариополски", ул. "Граф Игнатиев", ул. "Гео Милев" и "Проект ЗВ I - 1.7 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк- ул. "Шипка".

Продължителност: 04.01.2017-04.07.2019 г.

Бюджет на проекта: 30 475 379,31 лв.

ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0003-C01

Финансиране: Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1429 Последна промяна: 14:41:19, 04 февруари 2021