Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: Четвъртък, 9 Февруари 2017, 13:24
Валидно до: Четвъртък, 9 Февруари 2017, 13:24

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Алея за велосипедно и пешеходно движение от вече изградена алея за велосипедно движение към Обект "Мрежа от велосипедни алеи извън трасето на БРТ, Етап 2: Велоалея от ул. Поморийска" до о.т.330 - реконструкция на съществуваща улица; Велоалея от о.т.330 до о.т.307 - изграждане на нов тротоар с велоалея" - до проектното решение за обект "Укрепване свлачище кв. Сарафово Етап III-2 "Брегоукрепителна дамба - ремонтни, възстановителни и довършителни работи в участък с обща дължина 1 430 м - Етап III-2.1".

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2837 Последна промяна: 15:23:18, 29 януари 2021