Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 24 Февруари 2017, 15:07
Валидно до: Четвъртък, 6 Април 2017, 17:15

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на специализирано оборудване за Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов", Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника и Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Кольо Фичето".
Обособена позиция 2: Доставка на компютърно, сървърно, прожекционно оборудване и програмни продукти за Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов", Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Кольо Фичето", Професионална търговска гимназия и Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров".
Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на кухненско оборудване за професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров".

 

ДО

"КОНТРАКС" АД, ЕИК 175415627

УЛ. "ТИНТЯВА" № 13

ГР. СОФИЯ 1113, РАЙОН ИЗГРЕВ,

 

 тел. 02/ 960 97 77, факс 02/ 960 97 97

e- mail: [email protected] 

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

На 06.10.2017 г. Ви е изпратено Решение № 2760/04.10.2017 г. за избор на изпълнител за обособена позиция 1 и 2 и прекратяване на обособена позиция 3 на обществена поръчка, обявена с Решение за откриване на процедура № 457/24.02.2017 г. на заместник - кмет при Община Бургас за откриване на обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на специализирано оборудване за Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов", Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника и Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Кольо Фичето".

Обособена позиция 2: Доставка на компютърно, сървърно, прожекционно оборудване и програмни продукти за Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов", Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Кольо Фичето", Професионална търговска гимназия и Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров".

Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на кухненско оборудване за професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"., с публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС 2017/S 042-076513/01.03.2017 год., в РОП на 28.02.2017 г., с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00797-2017-0017.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. "б" от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща - [email protected].

  Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

Решение № 2760/04.10.2017 г. за избор на изпълнител за обособена позиция 1 и 2 и прекратяване на обособена позиция 3 на обществена поръчка, обявена с Решение за откриване на процедура № 457/24.02.2017 г. на заместник - кмет при Община Бургас за откриване на обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на специализирано оборудване за Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов", Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника и Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Кольо Фичето".

Обособена позиция 2: Доставка на компютърно, сървърно, прожекционно оборудване и програмни продукти за Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов", Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Кольо Фичето", Професионална търговска гимназия и Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров".

Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на кухненско оборудване за професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"., с публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС 2017/S 042-076513/01.03.2017 год., в РОП на 28.02.2017 г., с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00797-2017-0017, се счита за надлежно връчено на "КОНТРАКС" АД, ЕИК 175415627, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 06.10.2017 г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на съобщението, с което Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение № 2760/04.10.2017 г. и протоколите и доклада от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка.

 

 

Файлове:

Решение
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 28.02.2017 / 19:25

Съобщение до "Контракс" АД за връчване на решение по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 06.10.2017 / 18:57

Електронно подписано съобщение за изпратено решение
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 06.10.2017 / 19:02

Обявление за възложена поръчка- Прекратяване на обособена позиция 3
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 23.10.2017 / 16:44

Проект на договор
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 01.03.2017 / 20:16

Документация за участие
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 01.03.2017 / 20:10

Договор- обособена позиция 1
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 18.12.2017 / 16:46

Техническо предложение- обособена позиция 1
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 18.12.2017 / 16:47

Ценово предложение- обособена позиция 1
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 18.12.2017 / 16:47

Договор- обособена позиция 2
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 18.12.2017 / 16:49

Техническо предложение- обособена позиция 2
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 18.12.2017 / 16:50

Ценово предложение- обособена позиция 2
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 18.12.2017 / 16:50

Доклад от работата на Комисията
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 06.10.2017 / 18:04

Протокол № 3 от работата на Комисията
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 06.10.2017 / 18:03

Обявление
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 28.02.2017 / 19:26

Приложения за попълване
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 01.03.2017 / 20:10

Приложение № 3.1. към ценово предложение
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 01.03.2017 / 20:12

Приложние № 3.2. към ценово предложение
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 01.03.2017 / 20:13

Приложение № 3.3. към ценово предложение
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 01.03.2017 / 20:15

Разяснение-1
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 20.03.2017 / 16:19

Разяснение-2
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 27.03.2017 / 16:53

Протокол № 1 от работата на Комисията
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 13.07.2017 / 17:18

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 14.09.2017 / 15:55

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 06.10.2017 / 18:02

Протокол № 2 от работата на Комисията
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 06.10.2017 / 18:03

Обявление за възложена поръчка
Номер: 00797-2017-0017_
Дата: 18.12.2017 / 16:50

Обявление за приключен договор по ОП1.pdf
Номер: Обявление за приключен договор по ОП1.pdf
Дата: 11.08.2021 / 16:02

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4251 Последна промяна: 15:23:18, 29 януари 2021