Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 27 февруари 2009
Валидно до: петък, 27 февруари 2009

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Стоян Радев Минчев с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.66, вх.4, ет.3, ап.ляв, че е издадена Заповед №496/25.02.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост            за изземване на имот-частна общинска собственост - една стая от апартамент със застроена площ от 88.26 кв. м, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.66, вх.4, ет.3, ап.ляв,  който се държи без правно основание от Стоян Радев Минчев.       

Предвид разпоредбата на чл. 65, ал. 4 от Закона за общинската собственост, според която обжалването не спира изпълнението, в заповедта е определен срок за доброволно изпълнение - 16.03.2009г., до която дата Стоян Радев Минчев следва да освободи и предаде доброволно жилището на ОП "Общински имоти" при Община Бургас.

       При неизпълнение, принудителното изземване да се осъществи на 17.03.2009г.  от 9.00 часа.

            Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд гр. Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

            Екземпляр от заповедта може да бъде получен от заинтересованото лице в              ОП "Общински имоти" - кантора "Меден рудник" бл. 36. 

 

 

ИНЖ. МИЛКА ДИНЕВА

Директор на ОП "Общински имоти"

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4902 Последна промяна: 15:15:03, 27 февруари 2009