СДРУЖЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ-РЕГИОН БУРГАС"

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 2 Май 2017
Публикувано от: Камер Ахмедов

Седалище и адрес на управление: Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска "26, тел. и ф. 056 843 891,
Председател на УС: Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Членове - учредители на Сдружението са общините: Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе.

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност и е учредено с Протокол от 01.02.2006г., регистрирано в Бургаски окръжен съд №892/2006г.
Цели на Сдружението:
1.Разработва и осъществява съвместни проекти и инициативи, допринасящи за опазване на околната среда в региона.
2. Подпомага за въвеждането  и изпълнението на национални и европейски  цели за кръгова ресурсна икономика, ефективно използване на ресурсите,  опазване на околната среда и подобряване качеството на живот.
 3. Подпомага общините, членове на Сдружението в прилагане  на общински и регионални програми за управление на отпадъците;
4. Повишава ефективността и прозрачността при осъществяване дейността на общините в областта на управление на отпадъците, чрез разширяване и стимулиране участието на гражданите в местното самоуправление;
5. Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, чиято дейност е свързана с проблемите за опазване на околната среда;
6. Подпомага разработване на стратегия и регионална програма за управление на отпадъците в регион Бургас, които да осигуряват екологични и икономически устойчиви услуги за населението на общините членки, както и определяне на отговорностите на общините, участващи в регионалната система;
7. Подпомагат общините при изпълнение на ангажиментите им, произтичащи в сферата на управление на отпадъците, проучване и оценка на възможните алтернативи за подобряване управлението на отпадъците на  регионалната система.

Файлове:

Устав

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 901 Последна промяна: 11:50:49, 19 юли 2017