ПРОЕКТ на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.20

Петък, 5 Май 2017
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 05.05.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас, по т.3 с Протокол № 27/24.09.2013г., последно изменена с протокол № 26/ 25.04.2017 г.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

Файлове:

Проект на наредба

Мотиви

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 201 Последна промяна: 17:22:22, 05 май 2017