СПОДЕЛЯЩИ ГРАДОВЕ (SHARING CITIES)

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 5 Юни 2017
Публикувано от: Димитринка Костадинова
СПОДЕЛЯЩИ ГРАДОВЕ (SHARING CITIES)

Интернет страница на проекта: www.sharingcities.eu

Основна цел: Проектът има за цел да демонстрира истинския потенциал от внедряване на умни решения в градска среда и стойността, която добавят в икономическото, социалното и екологичното развитие на градовете, както и да насърчи възприемането на интегриран подход за прилагане на дигитални решения и събирането и ползването на данни за подобряване на свързаността на съществуваща и в процес на проектиране и изграждане инфраструктура. Също така, като основен приоритет е заложено и стимулирането за създаване на следващо поколение дигитални услуги, които да осигурят на гражданите по-добри алтернативи при ползването на градски транспорт или по отношение на подобряването на енергийната ефективност, което ще подобри градската мобилност, енергийната ефективност, жилищното настаняване, устойчивостта и икономическото развитие на градовете като цяло.

Специфични цели: За постигане на горепосочените цели, водещите градове ще реализират съвкупност от мерки в определени целеви райони от териториите си, в три основни направления - Хора (активно включване на гражданите в ползването на споделени услуги, внедрени в следствие на приложени иновативни решения), Места (надграждане на съществуваща или създаване на нова инфраструктура в областта електрическата мобилност, енергийна ефективност на сгради, системи за устойчиво управление на енергията и умно улично осветление) и Платформи (надграждане на съществуваща или създаване на нова споделена градска платформа, която работи с данни, предоставяни от широк набор от източници, включващи данни от сензори и традиционни статистически данни, ползвайки отворени технологии и стандарти). "Следващите" градове ще приложат част от мерките, вече осъществени във водещите градове, като реплика и надграждане на успешните им практики. В тази връзка, в рамките на проекта, община Бургас ще предприеме необходимите действия за прилагане на мерки и ще възприеме интегриран подход при прилагане на умни решения, съобразени с даденостите и потенциала на града, след осъществено предварително проучване.

Партньори: Водещи градове: Лисабон, Лондон и Милано; "Следващи градове": Бургас, Бордо и Варшава; 6 междусекторни партньора и 22 секторни партньора

Статус: Изпълнява се

Бюджет на проекта: 24 988 759 евро; бюджет на община Бургас: 373 725 евро

Финансиране: Хоризонт 2020

Файлове:

Брошура на проекта

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1132 Последна промяна: 14:41:06, 04 февруари 2021