ЗАПОВЕД №1733/04.07.2017 Във връзка с провеждане на футболна среща се забранява продажба, предлагане и сервиране на алкохолни напитки в заведения и обекти, отстоящи до 500м. от стадион "Лазур"...

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 4 Юли 2017, 13:35
Валидно до: Вторник, 4 Юли 2017, 13:35

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№1733/04.07.2017

 

В Община Бургас е постъпило писмо, вх.№24-00-1158/29.06.2017 г. от директора на ОДМВР-Бургас, с което уведомява, че на 06.07.2017 г. от 20.30 часа на стадион "Лазур", в гр.Бургас ще се проведе футболна среща, като моли да бъдат забранени продажбата, предлагането и сервирането на алкохолни напитки в заведенията и обектите от търговската мрежа, отстоящи на разстояние до 500 м. от стадион "Лазур" и в Приморски парк - Северен плаж, ж.к. "Лазур", гр.Бургас от 12.00 до 24.00 часа на 06.07.2017 г., както и да бъде забранено ползването на дронове и прелитането на делтапланери в района на спортната зона и стадион "Лазур" за времето от 17.00 до 23.00 часа в деня на провеждане на спортното мероприятие.

В тази връзка и в изпълнение на чл.15 от Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия и чл.7 от Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали, следва да бъде забранена продажбата, предлагането и сервирането на алкохолни напитки в заведенията и обектите от търговската мрежа, отстоящи на разстояние до 500 м. от стадион "Лазур" и в Приморски парк - Северен плаж, ж.к. "Лазур", гр.Бургас от 12.00 до 24.00 часа на 06.07.2017 г., както и да бъде забранено ползването на дронове и прелитането на делтапланери в района на спортната зона и стадион "Лазур" за времето от 17.00 до 23.00 часа на 06.07.2017 г.

Във връзка с изложеното и на основание чл.44, ал.1, т.4, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.15 от Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия и чл.7 от Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали, 

 

З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М  :

 

ЗАБРАНЯВАМ продажбата, предлагането и сервирането на алкохолни напитки в заведенията и обектите от търговската мрежа, отстоящи на разстояние до 500 м. от стадион "Лазур" и в Приморски парк - Северен плаж, ж.к. "Лазур", гр.Бургас от 12.00 часа до 24.00 часа на 06.07.2017 г. 

 

ЗАБРАНЯВАМ ползването на дронове и прелитането на делтапланери в района на стадион "Лазур" и прилежащата територия до 500 м. от неговите граници, за времето от 17.00 часа до 23.00 часа на 06.07.2017 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на директора на ОДМВР-Бургас и директора на дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност" (УКОРС) при Община Бургас.

Заповедта да се оповести на интернет - страницата на Община Бургас и да се изпрати на директора на ОДМВР-Бургас и директора на дирекция УКОРС.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ                        /п/

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6244 Последна промяна: 15:23:20, 29 януари 2021