РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН – ПОРТАЛ КЪМ КАСПИЙСКИЯ РЕГИОН И ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК (DBS Gateway Region)

Понеделник, 17 Юли 2017
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Акроним: DBS Gateway Region

Интернет страница на проекта: www.interreg-danube.eu/dbs-gateway-region

Обща цел: Проектът DBS Gateway Region има за цел да подпомогне превръщането на Дунавско-черноморския регион в привлекателен регион за морския и вътрешноводния транспорт между Централна Европа и Черно море, Каспийския регион и Далечния Изток, като подпомогне интензивността и качеството на сътрудничеството между пристанищата в региона и всички ключови участници.

Специфични цели на проекта:
♦ Проектът има за цел да създаде база за сътрудничество между съответните заинтересовани страни, за да работят съвместно за развитието на региона на Дунав-Черно море;
♦ Чрез повишаване привлекателността на системата за воден транспорт проектът има за цел да създаде предпоставки регионът да се превърне в "портал" към Каспийския регион и Далечния Изток;
♦ Дългосрочното сътрудничество на всички ключови участници в рамките на институционална платформа има за цел да популяризира Дунавско-Черноморския регион и да допринесе за неговото развитие след края на проекта.
Съвместните усилия ще подобрят достъпността както на пристанищата, така и на целия регион, и ще укрепят оперативната съвместимост между морските и вътрешните водни пътища и техния хинтерланд. Заедно с повишаването на осведомеността за възможностите за интермодален транспорт, това ще доведе до положителна промяна в съществуващите и привличане на нови товарни потоци към природосъобразните транспортни системи.

Дейности:
√ Изготвяне на анализ на потенциала, пътна карта;
√ Обща визия, съвместна стратегия за сътрудничество и платформа за сътрудничество, което да продължи след приключване на проекта.

Постигнати резултати:
√ Проведен регионален форум с представители на заинтересованите страни;
√ Изготвен анализ на потенциала за регионално и транспортно развитие на Пристанище Бургас като част от Дунавско- Черноморски мултипристанищен регион.

Продължителност: 30 месеца (01. 2017 г. - 06. 2019 г.)

Бюджет на проекта: 2 178 450 евро
Бюджет на Община Бургас: 118 170 евро

Водещ партньор: Регионално правителство на Долна Австрия
Вид на организацията: Регионална власт

Партньори по проекта:
• TINA Виена ООД, Австрия;
• Публични пристанища АД, Словакия;
• Freeport of Budapest Logistics ООД, Унгария;
• Пристанищни власти Ванкувар,Хърватия;
• ДП "Пристанищна инфраструктура", България;
• Община Бургас, България;
• Община Варна, България.

ДБФП DTP1-050-3.1

Финансиране: Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014 - 2020.

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1284 Последна промяна: 14:45:47, 04 февруари 2021