СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 19 Юли 2017
Публикувано от: Камер Ахмедов

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност и е учредено с Протокол от 09.04.2009г., регистрирано по Фирмено дело №35/2009 на Бургаски окръжен съд.

Седалище и адрес на управление: Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска" №26

В управителния съвет са включени следните лица:
♦ Димитър Николов - Кмет на Община Бургас и Председател на УС;
♦ Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора, член на УС;
♦ Стефан Радев - Кмет на Община Сливен, член на УС;
♦ Георги Славов - Кмет на Община Ямбол, член на УС;
♦ Руска Бояджиева - Зам.-кмет Община Бургас, Секретар.

За постигане на своите цели Сдружението ще осъществява следния предмет на дейност:
1. Подготвя и разпространява информационни, рекламни и други материали, представящи Югоизточен регион.
2. Организира информационни и работни срещи, дискусии, конференции на регионално, национално и международно ниво;
3. Инициира и осъществява дейности за представяне на Югоизточния регион на регионални, национални и международни форуми;
4. Разработва и осъществява проекти във всички области, приоритетни за развитието на Югоизточния регион;
5. Изгражда и поддържа контакти и си сътрудничи с организации в страната и чужбина;
6. Други дейности за постигане на целите на Сдружението, разрешени от Закона и приети от Управителния съвет.

Файлове:

Устав

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1069 Последна промяна: 11:56:06, 19 юли 2017