До собствениците в УПИ ХХП4, кв.141 к-с „М.Рудник" гр. Бургас за строително разрешение

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 17 Март 2009, 15:09
Валидно до: Вторник, 31 Март 2009, 17:00

Изх№ 70-М-93/10.03.09 г. ТД "Възраждане"

До собствениците в УПИ ХХП4, кв.141 к-с "М.Рудник" гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви на основание чл. 149, ал. 1. ЗУТ , че на 12.03.09 г. е допълнено разрешение за строеж № В-36/ 25.05.06 г., за преработка на одобрен проект състояща се в преустройство на магазини за промишлени стоки № 1,5.6,7,8 и ресторант в партера и промяна на част от сутерена / паркоместа № 21,22,23,24/ в супермаркет в кв.141, УПИХХП4 на името на Георги Димитров Парашкевов и "Тонос" ООД съгласно одобрени проекти.

На основание  чл. 149, ал. 3. ЗУТ , разрешението за  строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение .

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5759 Последна промяна: 15:09:22, 17 март 2009