Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 18 Март 2009, 13:06
Валидно до: Сряда, 18 Март 2009, 13:06

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, к-с "Бр. Миладинови” на паркинга зад бл.57, показват, че същото е собственост на "Юросайпрус” ООД, с обявена регистрация гр. София, кв. Бояна”, ул. "Кумата” N 81.

Във връзка с чл. 37б, ал.6 от Наредбата по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас се обявява издадената от Заместник-кмета на Община Бургас Ивелина Василева Заповед N 651/18.03.2009 г. за принудителното преместване на гореописаното ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщаването й на Интернет страницата на Община Бургас.

Файлове:

Заповед 651/18.03.2009 г.
Дата: 30.11.-0001 / 00:00

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6692 Последна промяна: 13:06:31, 18 март 2009