Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 20 Март 2009, 09:44
Валидно до: Петък, 20 Март 2009, 09:44

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Магдалена Димитрова Бонева с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. "Абоба" № 7, ет.1, ап.2 че е издадена Заповед № 628/16.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 7 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение с Магдалена Димитрова Бонева за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. "Абоба" № 7, ет.1, ап.2 със застроена площ 94.80 кв. м, поради неплащане на наемната цена и консумативните разноски, нарушаване на добрите нрави, неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището и  отпадане на условията за настаняване в общинско жилище.

Съгласно чл. 277, ал. 1 от АПК, Магдалена Димитрова Бонева следва да изпълни посочената заповед доброволно, като освободи и предаде общинското жилище в срок до 13.04.2009г.

При липса на доброволно изпълнение в посочения срок, на 14.04.2009г. от 9.00 часа ще се осъществи принудителното изпълнение на заповедта.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд гр. Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Екземпляр от Заповед № 628/16.03.2009г. на Кмета на Община Бургас и Писмо № 253-1/17.03.2009г. на Директора на ОП "Общински имоти" може да бъде получен от заинтересованото лице в ОП "Общински имоти" - ул. "Шейново" № 24 стая № 206. 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5981 Последна промяна: 09:44:53, 20 март 2009