Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 20 Март 2009, 09:58
Валидно до: Петък, 20 Март 2009, 09:58

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Йордан Николов Иванов с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.41, вх.3, ет.5, че е издадена Заповед № 629/16.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 7 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение с Йордан Николов Иванов за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.41, вх.3, ет.5, ап.десен със застроена площ 65.61 кв. м, поради отпадане на условията за настаняване в общинско жилище.

Съгласно чл. 277, ал. 1 от АПК, Йордан Николов Иванов следва да изпълни посочената заповед доброволно, като освободи и предаде общинското жилище в срок до 15.04.2009г.

При липса на доброволно изпълнение в посочения срок, на 16.04.2009г. от 9.00 часа ще се осъществи принудителното изпълнение на заповедта.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд гр. Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Екземпляр от Заповед № 629/16.03.2009г. на Кмета на Община Бургас и Писмо № 254-1/17.03.2009г. на Директора на ОП "Общински имоти" може да бъде получен от заинтересованото лице в ОП "Общински имоти" - кантора "Меден рудник" бл.36. 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5341 Последна промяна: 09:58:38, 20 март 2009