Подробен устройствен план - Парцеларен план за oбект „Нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна" до п/ст „Бургас", преминаваща през землището на с.Миролюбово и землището на гр.Българово, община Бургас" и обект „Нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна" до п/ст

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 6 Февруари 2018, 15:47
Валидно до:

Изработен е окончателен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за oбект "Нова ВЛ 400kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас", преминаваща през землището на с.Миролюбово и землището на гр.Българово, община Бургас" и обект "Нова ВЛ 400kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас", преминаваща през землището на с.Миролюбово и землището на гр.Българово, община Бургас, подобект "Преместване на същетвуваща ВЛ 400kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас", преминаваща през землището на с.Миролюбово и землището на гр.Българово, община Бургас" е обнародвано в Държавен вестник бр.103 от 28.12.2017г.

Файлове:

ОБЕКТ - Обяснителна записка
Дата: 06.02.2018 / 15:49

ОБЕКТ - ПУП-ПП част 1
Дата: 06.02.2018 / 15:51

ОБЕКТ - ПУП-ПП част 2
Дата: 06.02.2018 / 15:51

ОБЕКТ - Регистър
Дата: 06.02.2018 / 15:51

ПОДОБЕКТ - Обяснителна записка
Дата: 06.02.2018 / 15:52

ПОДОБЕКТ - ПУП-ПП част 1
Дата: 06.02.2018 / 15:53

ПОДОБЕКТ - ПУП-ПП част 2
Дата: 06.02.2018 / 15:55

ПОДОБЕКТ - Регистър
Дата: 06.02.2018 / 16:00

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1897 Последна промяна: 16:00:10, 06 февруари 2018