ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА И ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 12 Март 2018
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА И ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА

Обща цел: Насърчаване на инвестиционната активност и подобряване на икономическия потенциал на град Бургас, чрез подобряване на инфраструктурата в зони с потенциал за икономическо развитие в изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас възстановяване и развитие.

Специфични цели:
►Увеличаване на инвестиционната активност чрез възстановяване и подобряване на бизнес средата в Северна промишлена зона Бургас и "Индустриален и логистичен парк Бургас" АД;
► Подобряване на техническата инфраструктура в Северна промишлена зона и "Индустриален и логистичен парк Бургас" АД и създаване на условия за привличане на нови инвестиции и нарастване на икономическия потенциал на град Бургас;
► Повишаване качеството на живот и подобряване на екологичната обстановка, чрез благоустрояване на физическата среда и извеждане на транзитния трафик в град Бургас.


Основни дейности:
♦ Разширяване и рехабилитация на ул. "Крайезерна", която свързва ново-изградения пътен възел "Запад" и бул. "Тодор Александров".

Статус: изпълнява се (13.10.2016 г.-13.10.2018 г.)

Постигнати резултати:
√ 4,315 м. рехабилитирана улична мрежа, вкл. директно трасе и 6 бр. връзки и кръгово 1;
√ 1757 м. изместен клон от газопроводна мрежа;
√ 2260,50 м. - Изградена дъждовна канализация за отводняване на уличното платно;
√ 2100 м. - новоизграден водопровод;
√ Подобрен достъп и техническа инфраструктура в СПЗ и "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД;
√ Осигурени бързи транспортни връзки от и до ключови логистични обекти и международни и регионални пътища;
√ Осигурен алтернативен маршрут за транзитно преминаващ трафик;
√ Подобрена екологична обстановка и повишено качество на живот на гражданите на град Бургас.

Бюджет на проекта: 18 252 600,84 с ДДС

ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0002-C01

Продължителност: 24 месеца

Финансиране: Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1394 Последна промяна: 14:40:46, 04 февруари 2021