ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ В СЕКТОР „ВОДИ“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕЧЕН БАСЕЙН (2016-2021)

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 13 Март 2018
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Акроним на проекта: TA-BlackSeaLIFE

Обща цел: Общата цел на проекта за техническа помощ е да подпомогне финансово и технологично подготовката на Интегриран проект по Програма Лайф, който ще адресира прилагането на Плана за управление на речния басейн в Черноморския регион на България

Специфични цели:
► Осигуряване на условия за подготовка на Интегриран проект в сектор Води
► Изграждане на капацитет и въвличане на заинтересовани страни в процеса по подготовка на интегрирания проект

Основни дейности:
♦ Създаване на връзки и мрежа със сходни Интегрирани проекти в сектор "Води"
♦ Осигуряване на експерти за подготовката на Интегрирания проект;
♦ Провеждане на работни срещи с потенциални асоциирани партньори във Варна и Бургас и координиране със заинтересовани страни.

Статус: Приключил (01.12.2017г.-31.05.2018г.)

Постигнати резултати:
√ Проведени две работни срещи и обучения с потенциални партньори и заинтересовани страни;
√ Създадени връзки и мрежа с Интегрирани проекти в сектор Води по програма Лайф;
√ Изграден капацитет и осигурени експерти, необходими за подготовката на Интегриран проект.

Бюджет на проекта: 154 093 лв. с ДДС ( 78 820 евро)

Продължителност: 6 месеца

Финансиране: 60 % Съфинансиран от Програма Лайф 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1099 Последна промяна: 14:01:23, 04 февруари 2021