АДАПТИВНА ЕВРОПА

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 13 Март 2018
Публикувано от: Димитринка Костадинова
АДАПТИВНА ЕВРОПА

Обща цел:
Проектът се изпълнява от Община Бургас в партньорство с общини от следните градове: Ротердам (Холандия), Вайле (Дания), Глазгоу (Шотландия), Солун (Гърция), Катовице (Полша), Йоанина (Гърция), Бристъл (Великобритания), Малмьо (Швеция), Антверпен (Белгия), Потенца (Италия). Водещ партньор по проекта е Община Бургас. Главна цел на проекта е да подобри "гъвкавостта" и способността на градовете да реагират и да се адаптират към съвременните предизвикателства, свързани с климатичните промени, социалното сближаване, градската среда.

Основни дейности:
♦ Управление на проекта;
♦ Обмяна на опит на трансгранично равнище;
♦ Влияние върху местни политики и практики;
♦ Комуникация и разпространение на постигнатите резултати.

Статус на проекта: в изпълнение

Oчаквани резултати:
На ниво партньорска мрежа:
√ Поставяне на адаптивността като тема с приоритетно значение в дневния ред за градско развитие на Европейската комисия, с цел превръщане на Европейските градове в лидери в областта на градската адаптивност;
√ Използване на темата "градска адаптивност" като възможност да се "чуе гласа на градовете" на европейско равнище;
√ Възприемане на "адаптивен начин на мислене" на политическо и стратегическо равнище по отношение на функционирането на градовете при шокови и кризисни;
На ниво град:
√ Поставяне на адаптивността като важна тема в дневния ред за градско развитие на територията на Община Бургас;
√ Увеличаване на осведоменост за предизвикателствата на устойчивостта и възможностите, пред които са изправени градовете (стратегически обхват на планирането);
√ Създаване на практики за обучение и планиране на политики, които разпознават шоковете и ги превръщат във възможности;
√ Подобряване на институционалната адаптивност чрез сътрудничество с отделите и дирекциите на общинската администрация, увеличаване на капацитета за сътрудничество, изграждане на взаимовръзки и по-добро усвояване на наличните активи на организацията;
√ Адаптиране и интегриране на знанията натрупани от трансграничното сътрудничество в съществуващи и бъдещи политики и проекти на организацията;
√ Натрупване на практически опит в изпълнение на интегриран планове за градска адаптивност в идентифицираната зона на интервенция чрез провеждане на експеримент;
На ниво зона на интервенция (квартал "Долно Езерово"):
√ Подобряване на методите и процесите за ангажиране на заинтересованите страни и повишаване ролята на доброволчеството;
√ Създаване на капацитет за активизиране на гражданите по отношение на участието им в градски инициативи, проекти, мероприятия и др. чрез изграждане на "мост на доверие" между гражданите и институциите;
√ Разработване на План за действие, включващ конкретни мерки, които да бъдат предприети, за да се увеличи капацитетът на идентифицираната зона, местното население, институциите и бизнеса за адаптация и своевременна реакция в случай на неочаквани кризисни ситуации с акцент наводнения.

Бюджет на Община Бургас: 45 500 евро.

Продължителност: 15.09.2015 - 03.05.2018

Финансиране: Програма за европейско териториално сътрудничество URBACT III

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1274 Последна промяна: 14:40:36, 04 февруари 2021