ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЗА СПРАВЯНЕ С ВЛИЯНИЕТО НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА МИГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИТЕ (YOUMIG)

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 13 Март 2018
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЗА СПРАВЯНЕ С ВЛИЯНИЕТО НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА МИГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИТЕ (YOUMIG)

Обща цел: Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите

Специфични цели:
► подобряване на недостатъчните данни на местно ниво относно младежката миграция, като по този начин се допринася за подобряване на местните политики, с фокус върху печеленето и загубването на човешки капитал и парични потоци;
► повишаване на местния / регионален / национален институционален капацитет за по-адекватно реагиране на предизвикателствата пред обществото, произтичащи от трансграничната миграция на младите хора (между 15-35 години);
► създаване на транснационални инициативи за подпомагане провеждането на аргументирани политики относно младежката миграция.

Основни дейности:
♦ анализ на състоянието за град Бургас, с данни за младежката миграция;
♦ пилотна дейност с фокус подобряване на условията за предприемачество в града;
♦ разработване на информационна административна услуга, която има за целева група имигранти и завръщащи се емигранти.

Статус: изпълнява се (01.01.2017 г.- 30.06.2019г.)

Постигнати резултати:
√ разработен анализ за състоянието на младежката миграция за град Бургас;
√ пилотна дейност в процес на разработване.

Бюджет на проекта: 215 419,83 лв. с ДДС

Партньори: Централен Статистически офис - Будапеща, Унгария; Университет на Виена - Факултет география и регионални проучвания; НСИ - България; Статистически офис - Белград, Сърбия; Институт за Източно- и Югоизточноевропейски изследвания, Регенсбург - Германия; ИНФОСТАТ - Словакия; Агенция за развитие на Марибор; Румънски Институт за изследване на малцинствата; Община Сегед - Унгария; град Грац - Австрия; Братислава - Словакия; Сфанту Георге - Румъния.

ДБФП № РД 02-29-258/17.08.2017 г.

Продължителност: 30 месеца

Финансиране: Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020

Към 15.12.2018 г. две нови дейности са реализирани в рамките на проект "Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите" (YOUMIG) по програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020. Това са пилотната дейност и информационна брошура за чуждестранни граждани, пристигащи в града ни.

Пилотната дейност, осъществявана съвместно с Бизнес Инкубатор - Бургас, се състои в разработването на мерки за превенция на миграцията и за подпомагане социално-икономическото развитие на Бургас. Във виртуалния инкубатор е създадена библиотека с книги на английски език за самообучение в предприемачество. Трима млади и успешни предприемачи се съгласиха да приемат ролята на ментори, като начините за контакт с тях могат да бъдат открити на страницата на Бизнес Инкубатор - Бургас, в секция "Виртуален инкубатор", "Виртуална библиотека".
Електронната брошура, налична на руски и английски език, която предоставя основни насоки за ориентиране на новодошлите във връзка с регистрацията им, достъп до образование и информация за контакти с отговорните институции, се намира на адрес:

https://www.burgas.bg/bg/info/index/1021
https://www.burgas.bg/bg/info/index/1378

 

Файлове:

Брошура на английски език

Брошура на руски език

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1027 Последна промяна: 15:14:26, 04 февруари 2021