Регламент на конкурс "Да бъдем заедно"

Публикувано на: Понеделник, 16 Април 2018, 13:46
Валидно до: Понеделник, 2 Юли 2018, 13:46

ОБЩИНА БУРГАС
обявява

Конкурс на тема "Да бъдем заедно"
За инициативи и дейности, осъществени съвместно от ученици, учители и родители

 

От години съществува практиката родителите да се допускат само до портала на училището и детската градина. Няколко пъти в годината се провеждат родителски срещи и това е единственото взаимодействие с родителите. В някои училища тази практика продължава и до днес, а учителите са оставени на собственото си виждане и решение как да общуват с родителите. Но има и много училища и детски градини, в които взаимодействието между ученици, учители и родители е почти ежедневие. Там родителите активно участват в училищния живот и дори инициират много от мероприятията. Тези добри практики трябва да се популяризират и да се стимулират.

Община Бургас, съвместно с Работните комисии по "Добри образователни практики" към Родителските съвети по въпросите на образованието за училищата и детските градини, консултативни органи към Кмета на Община Бургас, обявяват Конкурс на тема "Да бъдем заедно" - за инициативи и дейности, осъществени съвместно от ученици, учители и родители.

 

I.   Цел на конкурса:

Да се популяризират добри практики за успешно взаимодействие между ученици, учители и родители. Инициативата цели, както да възнагради родителите и учителите, които вече са установили подобен модел на взаимодействие помежду си и са активна част от образователния процес на децата, така и да стимулира създаването на подобни връзки и тяхното бъдещо развитие.

II.    Кой може да кандидатства:

Всеки клас от общинско училище или група от детска градина на територията на община Бургас, които имат реализирана съвместна инициатива между ученици, учители, родители в периода от 15 септември 2017 г. до 30 юни 2018 г.

До участие в конкурса ще бъдат допуснати предложения, включващи дейности и инициативи извън планираните от училището/детската градина събития, свързани с обучението на децата, организирани и проведени с активното съдействие и участие на родители и учители и включващи

III.    Как се кандидатства:

         Документи за кандидатстване:

1.     Заявление в свободен текст, съдържащо:

 • • Име на училището/детската градина;
  • Клас/име на група, които кандидатстват;
  • Имената на класния ръководител/водещ учител или учители на група, участвали в инициативата;
  • Имената на родителите, участвали в инициативата;
  • Цели на реализираната инициатива;
  • Описание на реализираните дейности;
  • Постигнати резултати.

2.    Приложение: снимков материал.

         Подготвената за участие в конкурса документация следва да бъде изпратена до Община Бургас от директора на училището/детската градина с придружително писмо с изходящ номер.

         Ясно трябва да са посочени класа/името на групата в детската градина/, имената на класния ръководител/водещ учител или учители на група, както и имената на участвалите родители, без да се посочват лични данни на участниците.

IV.   Срок за кандидатстване - Документите за участие следва да се изпратят в срок до 02 юли 2018 година, в запечатан плик на адрес: Община Бургас, ул. "Александровска" №26, гр. Бургас, на вниманието на: Дирекция "Образование и демографски въпроси".

V.   Критерии за оценяване:

1.     Съответствие с изискванията на конкурса, описани в т. III. /Как се кандидатства/:

2.     Включване: С предимство ще се ползват предложения с участието на повече деца/ученици, родители и учители.

3.     Креативност и автентичност: С предимство ще се ползват предложенията с водеща роля на младите хора и ясна подкрепа на родители и учители. Оценява се актуалността на темата, оригиналност, личен пример и автентичност.

VI.   Оценяване на предложенията

         Жури, съставено от експерти от Община Бургас и Регионално управление на образованието, съвместно с представители на Работните комисии по "Добри образователни практики" към Родителските съвети по въпросите на образованието за училищата и детските градини, консултативни органи към Кмета на Община Бургас, ще оценят проектите и ще излъчат най-добрите.

VII.    Награди

            Наградите ще са в две категории - ученически клас и група от детска градина, като във всяка категория ще бъдат връчени:

 • Една първа награда - Обзавеждане на класната стая/стая на групата с нови мебели;
 • Две втори награди - Еднодневна екскурзия на класа/групата по избран от тях маршрут;
 • Три трети предметни награди.

         Всички реализирани инициативи ще бъдат качени на интернет страницата на Община Бургас, а участващите класове и групи ще получат специална грамота "Да бъдем заедно".

Вашите въпроси и коментари във връзка с конкурса "Да бъдем заедно" можете да изпращате до г-жа Женя Георгиева - старши експерт към дирекция "Образование и демографски въпроси", e-mail: [email protected] и г-жа Магдалена Япаджиева - старши експерт към дирекция "Образование и демографски въпроси", e-mail: [email protected].

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5660 Последна промяна: 15:23:22, 29 януари 2021