Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 06 януари 2014
Валидно до: понеделник, 20 януари 2014

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване 

на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас,

ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.3, от 09:00 до 12:00  часа,

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи

ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

8013/06.01.2014 г.

СТЕФАН  МИХАЙЛОВ ТОТ

*******

Данък върху превозните средства

АУЗД № 8013/14.11.2013 г.,

АУЗД № 8014/14.11.2013 г.,

АУЗД № 8015/14.11.2013 г.

 

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 06.01.2014 г. до - 20.01.2014 г.

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1184 Последна промяна: 15:23:22, 29 януари 2021