Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 05 март 2014
Валидно до: сряда, 19 март 2014

 

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от

публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС",

 Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/

 ет. 4 , ст. № 3 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на

Акт за установяване на задължения по  декларация № АУ 8018/14.11.2013 г.,

№ АУ 8018/14.11.2013 г.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт

ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на задължението

1.

 АУ 8018/05.03.2014 г. 

ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ВОДЕВ

*********

Данък недвижими имоти,

такса битови отпадъци, данък превозно средств,   лихви      

 

Настоящият списък е в сила за периода от 05.03.2014 г. до 19.03.2014 г.

 

 

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1122 Последна промяна: 15:23:22, 29 януари 2021