Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 30 юни 2014
Валидно до: понеделник, 14 юли 2014

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1.

5353/30.06.2014

СИЛВИЯ АРСОВА ХУМАНОВА

ДПС, ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №АУ005353, 5354, 5355/08.10.2013 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 30.06.2014 г. до 14.07.2014 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1201 Последна промяна: 15:23:22, 29 януари 2021