Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“

Сряда, 13 Юни 2018
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.06.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/. изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017г. по т.17 /Протокол №7/ и Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2017г. по т.1 /Протокол №24/.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

Дата на откриване: 14.06.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 14.7.2018 г.

 

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 64 Последна промяна: 12:07:03, 12 април 2021