Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 16 Юли 2018, 13:22
Валидно до:

Изработен е проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, VIII, IX и X в кв.4А по плана на Промишлена Зона "ЮГ-Запад" - гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас, част от територията на Промишлена Зона "ЮГ-Запад" - гр. Бургас. ПУП е обнародван в Държавен вестник бр.57 от 10.07.2018г.

Файлове:

План за регулация и застрояване - лист 1
Дата: 16.07.2018 / 13:23

План за регулация и застрояване - лист 2
Дата: 16.07.2018 / 13:23

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1668 Последна промяна: 13:23:30, 16 юли 2018